Titel
I-bøger og faglig læsning
Hvem
Århus Købmandsskole
Teaser
Projektets omdrejningspunkt er en undersøgelse af brugen af i-bøger på hhx ved Århus Købmandsskole.
Hvorfor
Hvad der sker med læsningen – og dermed læringen, når den flyttes fra læsning af papirbog til læsning af ibog.
Hvordan
Projektet vil arbejde på to niveauer, idet der er to brugergrupper af ibogen:
  • underviserne, der skal formidle fagligt stof med udgangspunkt i ibogen
  • eleverne, der skal lære af ibogen.
Vi vil undersøge, hvorledes undervisere underviser med udgangspunkt i ibogen. Hvorledes tilrettelægger undervisere læsningen og brugen af ibogen, og hvilke overvejelser ligger bag disse valg?

Vi vil undersøge, hvorledes eleverne læser og bruger ibogen. Hvordan og hvad bruger eleverne ibogens tekster, digitale genrer og interaktive elementer til? Hvilke læsestrategier bruger eleverne, når de læser en ibog?

Overordnet er spørgsmålet: Hvad sker der med læsning og læring, når man udskifter den traditionelle papirbog med en ibog, og hvordan kan man så definere læsning sammenlignet med læsning i traditionel forstand?
Forventede resultater/succeskriterier
Målet med projektet er på baggrund af de indsamlede data og kendskabet til faglig læsnings metoder at give input til brugen af ibogen som læremiddel. Produktet er en rapport. På baggrund af denne vil vi udarbejde en konkret vejledning, som undervisere kan bruge, når de skal undervise med udgangspunkt i en ibog, idet vejledningen peger på strategier, der kan styrke elevernes læring gennem læsning og brug af ibogen.
Kontakt
Daniella T. Hansen daha@aabc.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Interviewguides og projektbeskrivelse

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
  • Rapport om iBøger og faglig læsning

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Vejledning til inddragelse af iBøger i undervisningen
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Evalueringsresultater (fra interview med undervisere, som har anvendt vejledningen til inddragelse af iBøger i undervisningen)
FilerRefleksion over proces