Titel
Afprøvning af produktionsværktøjer i forbindelse med skabelse af læringsmaterialer
omkring digital dannelse i faget Studieområdet
Hvem
Teknisk Gymnasium Silkeborg
Teaser
Nutidens unge får ofte prædikatet "digitale indfødte". Men sandheden er snarere, at elevernes brug af
computer og it-værktøjer ofte sker ureflekteret og ikke altid lige hensigtsmæssigt. Tiden kalder på "digital
dannelse", mener de på Teknisk Skole Silkeborg.
Hvorfor
Projektet “Afprøvning af produktionsværktøjer i forbindelse med skabelse af læringsmaterialer omkring
digital dannelse i faget Studieområdet” vil undersøge om eleverne på skolerne i dag er klædt godt nok på
digitalt, eller er der brug for at arbejde med digital dannelse som et bevidst indsatsområde?

Den nye elevrolle bærer implikationer i sig rent digitalt: Fx er håndteringen af computere i timerne
vanskelig for eleverne; bl.a. kæmper mange med koncentrationsproblemer pga. ureflekteret og
uhensigtsmæssig computerbrug.

Mange har også svært ved at vælge de rette digitale værktøjer, ligesom det er vanskeligt for
eleverne at tage og organisere digitale noter. Der er derudover mange andre aspekter af den
digitale dannelse, som der er stort udviklingspotentiale i.

I projektet afprøves, hvordan digitale læringsmaterialer - skabt vha fx screencasts og videoer samlet i en
art 'portal', fx en wiki - kan være med til at understøtte elevernes bevidste, digitale dannelse i en
progressiv bevægelse, hvor eleverne gennem gymnasiets tre år gradvist bliver mere og mere
selvstændige, bevidste, effektive og kreative brugere af de digitale medier i skolesammenhæng.
Hvordan
Projektet vil undersøge og finde frem til kernen i den gymnasiale, digitale dannelse af relevans for faget Studieområdet:

• ud fra en afdækning af hensigtsmæssige produktions- og kommunikations-værktøjer skabe en række digitale
læringsmaterialer omhandlende kernen i den gymnasiale, digitale dannelse

• ved at følge to til tre klasser og afprøve de digitale læringsmaterialer heri over de tre år faget Studieområdet varer

• ved at undersøge effekten af de digitale læringsmaterialer gennem løbende elevevalueringer

• ved at udarbejde en didaktisk analyse og vurdering af teknologien og måden, hvorpå den bliver anvendt

• ved at implementere læringsmaterialer bredt på HTX Silkeborg
Forventede resultater/succeskriterier
Projektet sigter mod at levere digitale læringsmaterialer, som kan være med til at skabe
digital dannelse - og som kan være produceret af såvel lærere som elever.

Resultaterne af projektet vil umiddelbart kunne anvendes og implementeres
på HTX - og naturligvis spredes til andre gymnasier.
Kontakt
Lene Gregersen lgr@tss.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektets indholdsudvikling
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
  • Foreløbig skabelon over kernen i den gymnasiale, digitale dannelse
af relevans for faget Studieområdet præsenteres
  • Der fremlægges mindst et digitalt læringsmateriale fremstillet af undervisere eller elever
- og der formidles om erfaringer fra afprøvning af læringsmaterialet.

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Der fremlægges mindst et digitalt læringsmateriale, og der formidles om erfaringer fra afprøvning af læringsmaterialet.Evt. tilretning af skabelon over kernen i den gymnasiale digitale dannelse af relevans for faget SO kan præsenteres.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Der fremlægges mindst et digitalt læringsmateriale, og der formidles om erfaringer fra afprøvning af læringsmaterialet.
Evt. tilretning af skabelon over kernen i den gymnasiale digitale dannelse af relevans for faget SO kan præsenteres.
Filer


Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Der fremlægges mindst et digitalt læringsmateriale, og der formidles om erfaringer fra afprøvning af læringsmaterialet.Evt. tilretning af skabelon over kernen i den gymnasiale digitale dannelse af relevans for faget SO kan præsenteres
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektets afsluttende rapport m/ evaluering og samlede effekt.
Herunder præsenteres tilrettet skabelon over kernen i den gymnasiale, digitale dannelse af relevans for faget Studieområdet.
Filer

Refleksion over proces