Beskrivelse af projektet
Titel
Elevernes tavle
Hvem
Bjerringbro Gymnasium, STX
Teaser
Elever på ungdomsuddannelserne skal i højere grad lære at producere og dele viden ved hjælp af
interaktive tavle og web 2.0-værktøjer
Hvorfor
Ungdomsuddannelserne og skoler har i stor stil indkøbt interaktive tavler til brug i undervisningen.
Sigtet har overvejende været elevaktivering og pædagogisk innovation. Men en undersøgelse peger
på, at tavlerne fremdeles bruges til at understøtte undervisning, som har karakter af forelæsning og
monolog.Projektet Elevernes tavle – Interaktive tavler og web 2.0 skal undersøge, hvilke muligheder
der er for at give eleverne mere ejerskab til de interaktive tavler ved at kombinere dem med tre web
2.0-værktøjer: Google Doc, Conceptboard og Mindmeister.
Hvordan
 • Der etableres et målrettet forsøgsarbejde på forskellige hold fordelt på 3 skoleår
 • Der gennemføres og evalueres et antal forløb, hvor tavlerne bruges sammen med Google Doc, Conceptboard og /eller Mindmeister
 • Der anvendes generelt aktionslæring og supervision som læringsteknik på lærerniveau
Forventet resultat
 • Bedre tilrettelæggelse af forløb, hvor interaktive tavler bruges af eleverne i klassen i forbindelse med (delvist) elevstyrede arbejdsprocesser og præsentationer
 • Web 2.0-værktøjer indarbejdes i og virker understøttende for socialkonstruktivistisk funderet didaktik
Kontakt
Britta Larsen la@bggym.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Fokus for vidensdeling til d. 1.11. Fra ansøgningen:
Afklaring af hold og lærere i projektet.
Opstart med Google Doc, Conceptboard og Mindmeister. Opstart med aktionslæring og videndeling. Forhold omkring administration og kompetenceunderskud. Elevreaktioner på programmerne og de ændrede arbejdsvaner. Lærernes reaktion på nye arbejds- og samarbejdsformer
Filer

Refleksion over proces
De 4 deltagende lærere og hold ligger fast. Vi har i projektgruppen prøvet de forskellige programmer af (conceptboard, mindmister, One Note, Screenomatic) med elever i kortere forløb, har talt om anvendelsesmuligheder og teknik. Vi har ikke stystematisk indhentet elevreaktioner, men har mundtlige tilkendegivelser. Aktionslæring bliver en del af forårets indsats.

Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Konkrete forløb
 • Begyndende erfaringer med forskellige didaktiske tiltag fra holdene
 • Begyndende erfaringer med aktionslæring som læringsstrategi på lærergruppe niveau
 • Opstart med aktionslæring og videndeling
 • (denne del er efter aftale flyttet fra første videndeling til anden videndeling)
Filer

Refleksion over proces
Arbejdet med Conceptboard og Google docs som fælles IT platforme i 4 læreres undervisning er fortsat på de samme hold gennem foråret. Vi har arbejdet videre med at udforske de didaktiske muligheder der ligger i de to programmer.
Aktionslæring har lærerne arbejdet med i par gennem foråret, og det har været en succes. Aktionslæring giver med sin cykliske opbygning en enkelt og logisk retning på lærersupervision som har været relevant i forhold til projektets formål.
Lærerevaluering vedhæftet

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Konkrete forløb
 • Begyndende erfaringer med forskellige didaktiske tiltag fra holdene
 • Begyndende erfaringer med aktionslæring som læringsstrategi på lærergruppeniveau.
Filer

Refleksion over proces
Projektet afvikles dette skoleår med 3 lærere der arbejder videre med arbejdet påbegyndt sidste år med Conceptboard, Mindmister og Google docs. Aktionslæring er fortsat supervisions redskabet.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Konkrete forløb
 • Evaluering af forskellige didaktiske tiltag fra holdene
 • Overordnet evaluering af dels web 2.0-værktøjerne, dels de didaktiske principper og dels samspillet med tavlerne
 • Evaluering af aktionslæring som læringsstrategi på lærergruppeniveau.
Filer

Refleksion over proces
Som et kvalitetsløft i udviklingen i brugen af web 2.0 værktøjerne hvad vi i starten af forårssemestret workshop med eb pædagogisk ÍT vejleder fra en anden skole med særlig kompetence på området Google Apps. Særdeles brugbart og meget inspirerende for vores videre arbejde .

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Konkrete forløb
 • Evaluering af forskellige didaktiske tiltag fra holdene
 • Overordnet evaluering af dels web 2.0-værktøjerne, dels de didaktiske principper og dels samspillet med tavlerne
 • Evaluering af aktionslæring som læringsstrategi på lærergruppeniveau
Filer

Refleksion over proces
I starten af skoleåret afholdte vi en workshop om IT og læring med en konsulent fra Det nationale videnscenter for e-læring. Alle interesserede lærere havde mulighed for at deltage. Workshoppen var en stor succes og gav de mange deltagende lærer både inspiration og redskaber til arbejdet med udvikling af IT og læring i deres fag, og ikke mindst på skoleniveau.