Titel

Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform.

Hvem
Mercantec
Teaser
Skolen ønsker at øge elevaktivering i læringsprocessen ved anvendelse af omvendte
læringsrum og sociale platforme tilpasset elevernes behov
Hvorfor
Eleverne skal gøres mere aktive i egen læringssituation og lærerens fokus skal flyttes fra pensumforberedelse til
anvendt ’kontakt’-tid med eleverne omkring den pædagogiske formidling af ”dagens tekst”.
Hvordan
Dette skal opnås ved:
 • didaktisk at omdesigne læringsrummet, så eleverne selvstændigt lærer via elektroniske lærings materialer
 • anvendelse af en social platform, der bygger på elevernes behov
 • at anvende den sociale platform i det omvendte læringsrum, hvor platformen fungerer som ”24-7” arbejds- og kommunikationsrum i forhold til underviseren og andre elever
Forventede resultater/succeskriterier
Skolen ønsker:
 • gennem en omorganisering af læringsrummet inden for relevante fagområder, at medinddrage elever i egen læringsproces
 • at optimere tiden i klasserummet og øge lærertilgængeligheden i forhold til den enkelte elevs differentierede og individuelle behov.
 • at aktivere og motivere eleverne gennem de værktøjer, medier og sociale arbejdsmetoder, de i forvejen kender til som digitale indfødte
 • at udvide elevernes læringsrum og -muligheder, både i forhold til at dele viden, samarbejde kommunikativt og i fælles skrive-pads, vejledende kommunikation med underviseren og evt. virksomheder, og ikke mindst uafhængig at lokalitet og tid.

Skolen forventer:
Ved projektslut har minimum 2 klasser pr. deltagende afdeling deltaget i undervisning, der bygger på ”Flipped Classroom”.

Den multifunktionelle platform anvendes som basis i minimum 2 undervisningsforløb pr afdeling pr projektår.
Kontakt
Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk
Relevante link

Projektbeskrivelse og bilag


Seminar post-it
Særligt godt:
 • Smart med my EDU-Space
 • Imponerende med my EDU-Space og mercantube
 • God ide med diff. Videoer
 • Fint at man tænker i, at eleverne skal give feedback på videoerne, så man sikrer sig at budskabet er forstået
 • Fantastisk god ide med at udvikle et socialt medie (eduspace) til brug i undervisningen, da vores elever nærmest ”lever” gennem de sociale medier
 • God ide med my EDU-Space – det ser spændende ud

Ideer/forslag:

Pas på med:

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videoer til Flipped Classroom - Elektronik
Filer
Læringsplan for forløbet:

Modulplan for forløbet:


Links til videoer:
Ohms lov
Ohms lov serie
Ohms lov - Parallel
Kondensatoren - DC
Dioden - AC
Dioden DC
Lysdioden
Specielle modstande
Zenerdiode
Transistoren - NPN og PNP
Operationsforstærker - Intro
Operationsforstærker - Inverterende
Operationsforstærker - Ikke inverterende
Operationsforstærker - Differensforstærker
Operationsforstærker - Umodkoblet
Opamp - summation
Refleksion over proces
Om forløbet og reflektioner

Master til drejebog video-refleksion


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • 2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).
 • Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen.
Det har kun været muligt at arbejde med et kort forløb her i foråret.
Det er planen, at de 2 nedenstående videoer vil blive suppleret med flere videoer i efteråret, og her indgå i et større forløb.
Her vil der blive udarbejdet en inspirationsvideo i forhold til undervisning.
Filer
Læringsplan for forløbet:


Links til videoer:
Det samfundsøkonomiske mål
Det økonomiske kredsløb
Refleksion over proces
Ovnstående læringsmateriale har kun være afprøvet i begrænset omfang, og her primært rettet mod repetition.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).
Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen.

- Flipped Classroom - Bageri
- Flipped Classroom - Vareregnskab
- Flipped Classroom - Samfundsfag - E
Filer
Bageri

Chokoladekonfekt
Småkager
Kransekagekonfekt
Inspirationsvideo
Flipped Classroom-Bageri


Vareforbrug

Varekøb på kredit
Kreditnota fra en vareleverandør
Varesalg på kredit
Kreditnota til en varedebitor
Betaling fra varedebitor
Betaling til varekreditor
Vareforbrug
Betaling fra varedebitor


Arbejdsmarkedet

Former for arbejdsløshed
Hvordan måles arbejdsløshed?
Arbejdsmarkedets parter
Inspirationsvideo
Flipped Classroom-Samfundsfag D
Refleksion over proces
Reflektions- og erfaringsopsamling fra forløbene i 2014.


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).

Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).

Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen.
Filer
Erhvervsøkonomi C

Konkurrentanalyse
Moms - helt fra bunden
Beregning af moms
Kalkulation med "Den du ved nok"
Hvad er et budget?
Forretningsplanen
Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocenten
Inspirationsvideo
Flipped Classroom-Erhvervsøkonomi C
Refleksion over proces
Reflektions- og erfaringsopsamling fra forløbene i 2015.


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfaringer fra det samlede forløb dokumenteres.
Filer

Hvad er jern?
Hvad er stål og ståltyper?
Hvad er rustfrit stål?
Hvad er aluminium?
Hvad er plast?
Sådan testes hårdhed og sejhed
Hvad er spåntagende bearbejdning


Serveringsformer
Serveringsformer
Fadservering
Tallerkenservering
Diskservering
Buffetservering
Produktionsformer
Produktionsformer - introduktion
Varmeholdt produktion
Køleproduktion
Frostproduktion
Supplerende produktionsformer


Madtekniske egenskaber
Madteknisk - Struktur og konsistens
Madteknisk - Farver og udseende
Madteknisk - Bagemetoder
Madteknisk - Jævnemetoder
Madteknisk - Stivnemetoder
Madteknisk - Deling
Madteknisk - Syltning
Madteknisk - Saltning
Hel- og halvfabrikata
Hel- og halvfabrikata
Konserves
Refleksion over proces