Titel
Flipped classroom i studieområdet
Hvem
Lemvig Gymnasium
Teaser
Lemvig Gymnasium vil styrke elevernes kompetencer indenfor studieområdet. I studieområdet arbejder
eleverne flerfagligt i 3 dele fordelt på uddannelsen. Der er indbygget en progression, hvor eleverne
taksonomisk bevæger sig fra det redegørende til det anvendelsesorienterede.
Hvorfor
Fokus for projektet ”Flipped classroom i studieområdet” er at styrke elevernes forståelse, anvendelse og
refleksion over såvel de involverede fags som studieområdets metoder.
Hvordan
 • Ved at udvikle pod/vodcast, som forklarer de metoder, der knytter sig
  til de fag, der indgår i studieområderne.
 • Ved at undersøge om et ”flipped classroom” kan medvirke til at styrke
  elevernes overfaglige kompetencer. Det er hensigten, at eleverne som
  hjemmearbejde studerer underviserens pod/vodcast, og inden næste
  lektion giver underviseren feedback på områder, der ønskes uddybet.
 • Ved at styrke undervisernes e-didaktiske kompetencer.
Forventede resultater/succeskriterier
Det primære resultat er de udarbejdede vod/podcasts. Det er hensigten at følge en årgang gennem 3 år,
og således udvikle pod/vodcasts til studieområdets 3 dele. Derudover er det hensigten fortsat at udvikle
på forløbene
Kontakt
Kim Bisgaard kb@lemvig-gym.dk
Projektbeskrivelse og bilag

Seminar post-it
Særligt godt:
 • Super tanke med den bedre forberedte lærer
 • Hvordan kan I udnytte at eleverne får udleveret iPads?

Ideer/forslag:
 • Jeg tror at ”den rette kvalitet” kommer af sig selv
 • Lærerne lægger ikke noget ud, de ikke menerkan anvendes
 • Har I overvejet elevproducerede videoer?

Pas på med:
 • Mulig faldgrube: sørg for at det format I vælger kan læses af alle platforme – ikke kun Mac/Apple

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Overordnet forløbsplan for projektet
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Undervisnings-beskrivelse for SO1.
 • Podcast/Vodcast

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Evaluering af SO1
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Undervisnings-beskrivelse for SO2.

Podcast/Vodcast
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Evaluering af SO2.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Undervisnings-beskrivelse for SO3.

Podcast/Vodcast

Samlet evaluering.
Filer


Refleksion over proces