Titel
Forsøg med Multimodal tekstproduktion
Hvem
VID Gymnasier
Teaser
Projektet ” Forsøg med Multimodal tekstproduktion” vil udvikle elevernes kompetencer og gøre dem til
aktive researchere, designere og forfattere. Midlet er nye informationsteknologier og tekstformer under
samlebetegnelsen Web 2.0 .
Hvorfor
Skolen oplever, at eleverne ofte har svært ved håndtere de overvældende mængder af information, der er
til rådighed og fuldt ud udnytte de potentialer som Web 2.0 har.
Hvordan
 • Kurser for involverede undervisere, samt afholdelse af tværfaglige og tværgymnasiale seminarer.
 • Ved implementering af multimodale dokumenter i to udvalgte 1.års klasser (1 hhx-klasse og 1htx-klasse). Løbende undersøgelser og beskrivelser i statusrapporter.
 • Afrapportering
Forventede resultater/succeskriterier
 • At udvikle en større forståelse for og samle ny viden om, hvordan multimodale tekster kan udvikles og integreres i undervisningen på VID Gymnasier
 • At afdække nogle af de faktorer, der har betydning for de overvejelser elever og undervisere har mht. produktionen af multimodale dokumenter
 • At fokus på inddragelse af multimodale tekster medfører en øget motivation blandt eleverne og underviserne.
 • At bidrage med at tilgodese kravene i vore bekendtgørelser om indarbejdelsen af
  ny skriftlighed i undervisningen
 • At fokusere på at skabe integrationsfremmende samarbejder mellem hhx- og htx-uddannelserne i den nye institution, VID Gymnasier
Kontakt
Ole Munch munch@videndjurs.dk og Benny Juel Pedersen bjp@videndjurs.dk samt Erling Brejnegaard eb@videndjurs.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Beskrivelse af indledende forløbsplan
 • Målsætninger
 • Valg af e-portfolio platforme
 • Kompetencebehov
 • Vidensdeling og spredning
Filer

Refleksion over proces

Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Implementering af multimodale dokumenter I to udvalgte 1. års klasser (HHX og HTX).
 • Løbende undersøgelser og beskrivelser I statusrapporter

Filer

Refleksion over proces
Se i dokumentet herover "Beskrivelse af vidensdelingen 2014-06"

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfaringer af det gennemførte forløb med multimodale dokumenter
Evaluering af forløbet. Erfaringer og evalueringer af efterårets gennemførte forløb.
Filer

Refleksion over proces
Se vedhæftede dokument.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektets afsluttende evaluering og samlede effekt, herunder en beskrivelse af særligt virksomme tiltag
Filer

Refleksion over proces
8Se vedhæftede dokument