Titel
Grænseløs læring – virtuelle valgfag/Metode til virtuel læring
Hvem
SOSU-Randers
Teaser
Projektet ”Grænseløs læring – virtuelle valgfag” har fleksibel læring som omdrejningspunkt. SOSU-
Randers vil udvikle en virtuel version af 1-2 valgfag og en pædagogisk metode, der skal kunne bruges i
andre fag.
Hvorfor
Den pædagogiske metode, der udvikles i projektet, skal kunne tilrettes til at bruges i andre fag, ligesom
den skal anvendes til at udvikle virtuelle uddannelsesforløb. På den måde vil metoden også kunne være
med til at fastholde de elever, som har svært ved at få hverdagen med uddannelse til at hænge sammen,
fx på grund af lang transporttid.
Hvordan
  • Observation og analyse af traditionelt afviklede fag
  • Udvikling af virtuelle fag med fokus på undervisernes it-tekniske kompetencer og udarbejdelse for opfølgning på afprøvning
  • Afprøvning af virtuelle valgfag
  • Udvikling af en pædagogisk metode for virtuelle fag baseret på erfaringer og opfølgning
Forventede resultater/succeskriterier
Der udvikles en virtuel version af 1-2 valgfag, som eleverne får samme udbytte af som et valgfag med
traditionel undervisning.
Projektets succeskriterier er:
  • Der er tilslutning til de virtuelle valgfag fra elevernes side
  • Elevernes vurdering af deres udbytte af faget er på samme niveau som en traditionelt afviklet udgave af de pågældende valgfag.
  • Den pædagogiske metode vil kunne tilrettes til at kunne bruges i andre fag.
Kontakt
Anette Degn Larsen anette.degnlarsen@sosuranders.dk
Projektbeskrivelse og bilag


Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Efteråret 2013 bruges på at observere og indsamle data på to valgfag, som de afvikles i deres "sædvanlige" udgave.
I vedhæftede fil ses en overordnet beskrivelse af observationsdesignet.
Filer

Refleksion over proces
Vi er ikke så langt i processen endnu på dette tidspunkt, så vi har endnu ikke gjort os så mange erfaringer.
Forventningen er at vi får dannet os et overblik over hvilke pædagogiske metoder der er vigtige at holde fast i, når vi skal i gang med at udvikle de virtuelle valgfag, samt at vi får nogle data der gør det muligt at vurdere og sammenligne de "gamle" og de virtuelle valgfag.

Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
  • Analyse af observation
I det vedlagte dokument har vi lavet en analyse af vores observationer på valgfagene, som de er blevet afviklet i den normale udgave.
Filer

Refleksion over proces
  • Proces-dokument om
  • kompetence-udvikling af undervisere
I det vedlagte dokument beskriver vi de kommende aktiviteter i vores projektet, med opsamling i en tidsplan.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
I det vedlagte dokument har vi lavet en status over efteråret 2014. Det planlagte valgfag måtte aflyses, men i dokumentet er en skitse over hvad der var planlagt.Næste afvikling bliver i stedet i uge 16 2015.
Filer

Refleksion over proces
På grund af aflysningen har vi lavet en revideret tidsplan, denne er vedhæftet som dokument.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
I det vedlagte dokument er der en beskrivelse og evaluering af 1. afprøvnings-runde.

Endvidere er der lavet en skitse for hvad der skal prioriteres i den videre udvikling af de virtuelle valgfag.
Filer
Dato
Januar 16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Opfølgning på 2. afprøvnings-runde

Videre-udviklet skitse for afvikling af virtuelle valgfag
Filer
Dato
Juni 16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Endelig pædagogisk metode til virtuelle fag
Filer

Afsluttende status