Titel
It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag
Hvem
Horsens Gymnasium
Teaser
Med brug af video skal eleverne på gymnasiet træne deres mundtlige færdigheder.
Hvorfor
IT har på godt og ondt vendt op og ned på undervisningen, men det har mest drejet
sig om den skriftlige dimension. Vi oplever i matematik og de naturvidenskabelige fag,
at eleverne kvier sig ved at udtrykke sig mundtligt og når de gør det, så har de problemer
med at være præcise nok. Det sidste kan skyldes en manglende træning i at formulere
sig, og det vil projektet arbejde med ved hjælp af it.
Hvordan
Eleverne skal "tvinges" til mundtlighed i de daglige lektier og i gruppearbejde i timerne.
Det vil vi opnå ved at bruge en del af undervisningstiden på at eleverne skal optage
hinanden på video, mens de er faglige. Det kan være præsentation af et fysikforsøg,
gennemgang af en biologiopgave eller af et bevis i matematik. De skal arbejde parvis
eller i grupper og dele resultaterne med resten af klassen. De vil også skulle producere
videoer hjemmefra, hvor de i ro og fred kan gennemgå et bevis eller præsentere
løsningen på en opgave.
Forventede resultater/succeskriterier
Projektet finder ud af
 • hvordan elevernes læring udenfor klasseværelset kan stimuleres med at inddrage it
 • Hvilke elektroniske platforme egner sig til online vejledning af værktøjer
 • Om arbejdet med screencasts på lærere og elevsiden giver et tilstrækkeligt udbytte i forhold til indsatsen

Derudover beskrives et eller flere undervisningsforløb, hvor it-værktøjer og arbejdsformerne har været inddraget.
Kontakt
Peter Leineweber pl@horsensgym.dk
Relevante link

Projektbeskrivelse og bilag

Seminar post-it
Rød
Ubegrænset arbejde for elever og lærere - én klasse, 4 lærere

Gul
Overvej at afprøve flere målgrupper, da det vil give et bredere billede
Yderligere brug af videoerne - f.eks. som eksempel på klassen
Køb flytbare tavler (kridt!), så I kan lave gruppearbejde (7-8 tavler)
Interessant at tænke over hvordan der kan tænkes e-læring ud over fokus med mundtlighed

Grøn
Ser mange muligheder i Google Hangout
Gode idé. Præcist/enkelt fokus
Online lektiecaféer! M. chat
Øve præsnetationer + oplæg for eleverne (mundtlige)

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Her er de første udkast til vejledninger. De skal dække den tekniske del af projektet: hvordan får vi skidtet til at fungere :-)
Nu også med en forløbsplan for efteråret 2013 (7/1 2014).
Filer

Refleksion over proces
Arbejdet har først taget fart efter efterårsferien. Det er et bevidst valg, da der for en nystartet klasse er mange andre praktiske problemer, der fylder meget i de første uger af skoleåret. Desuden skal de først have et fagligt fundament at stå på, før de kan formidle det faglige indhold - visuelt og i tale.
Nu er vi godt i gang med at træne de tekniske færdigheder: Hvordan laver man et screencast og hvordan får man sine produktioner ud på nettet med InfoGeist.

Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • 3 forløb med videoer i foråret. Biotek er også kommet med.
 • Erfaringer med de to gennemgående forløb evalueres.
 • Intentioner bag online lektiecafe. Hvad håber vi at opnå. Det kan være som enkeltelever eller grupper.
Her er en video fra fysik

Og her er et eksempel fra matematik
Filer

Refleksion over proces
Arbejdet med Screencast-O-Matic fungerer fint i alle fag. Eleverne har ingen problemer med teknikken. Vi har fortrudt valget af værktøj til fremstilling af hejemmesider med video. InfoGeist har været for vanskeligt for eleverne at håndtere. Efter sommerferien skiftet vi hest til Google Sites og YouTube. Det største problem har været at bruge Google Hangout til online lektiehjælp. Eleverne har været MEGET tilbageholdende med at bruge muligheden, og teknikken er heller ikke helt enkel.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Hvert fag har et forløb i dette skoleår. Det skal bl.a. ske en samlet gennemgang af et eller flere emner.
 • Flere lektiecafeer
 • Hvad fungerer og hvad fungerer ikke ved online lektiecafeer?
Filer
Projektets overordnede hjemmeside
Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • Projektets afsluttende evaluering og samlede effekt - hvad fungerede og hvad gjorde ikke.
 • Er der forskel på udbyttet i de tre fag?
 • Kan projektet med fordel udvides til andre faggrupper?
Filer

Refleksion over proces