Titel
Klassens i-bog
Hvem
Randers HF og VUC
Teaser
Skolen ønsker at udvikle i-bøger til brug i undervisningen af de enkelte fag, samt opnå erfaring med brugen af i-bøger med fokus på kursisternes udbytte.
Hvorfor
Der udkommer mange i-bøger, men de rummer sjældent det hele. Derfor ønsker skolen at udvikle en bog der rummer det hele: tekster, notater, opgaver, video og lyd.
Hvordan
  • Der skal afprøves forløb til i-bogen, undersøgelse af værktøjer og muligheder. Didaktiske og pædagogiske overvejelser om i-bogens anvendelser. Kursisternes brug af i-bogen.
  • Der skal gennemføres hele forløb med i-bogen. Fokus på kursisternes udbytte. Mulighed for differentieret undervisning.
  • Der skal gøres rede for hvad virker og hvordan. Vidensdeling ved kurser og vejledninger til kollegaer. Beskrivelse af i-bogs konceptet til brug for kollegaer og andre interesserede.
Forventede resultater/succeskriterier
Resultatet skal være en didaktisk model for tænkning om rammerne for undervisningen i form af i-bøger, hvor e-læring er en naturlig del, og der ikke skelnes mellem e-læring og læring.

Projektet vil bidrage med konkrete i-bøger hvor der er kursistbidrag, samt en viden om best-practice. Endvidere vil projektet kunne bidrage med viden om kursist udbytte og engagement, samt undervisningsdifferentiering.
Kontakt
Henrik Mikkelsen hm@randershfvuc.dk
Projektbeskrivelse og bilag

Seminar post-it
Særligt godt:

Ideer/forslag:

Pas på med:
  • Hvad gør I med central brugeroprettelse? Hvis det ikke er automatiseret, er det så holdbart i længden?

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling

Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
  • Vurdering af hvorvidt det er muligt at lave en i-bog til erstatning for andre materialer.

Filer

Refleksion over proces
  • Erfaring med i-bog som eneste materiale


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Gennemført forsøg med 2 egen-producerede i-bøger
Filer


Refleksion over proces

Det kan være svært at sammenligne det at starte
en hel ny proces op, og så se hvordan det vil være
hvis f.eks. 2-3 lærere deles om opgaven, og man
har lavet skabelonen, og "bare" skal holde sit område
opdateret.
Kursisternes reaktioner er beskrevet i pdf filen.
Tidsforbrug for opdatering af materiale.

Der er ingen tvivl om at det er tidskærvende at opdatere klassens
egen i-bog. Det mest effektive vil være at alle lærere i et fag blev enige om at dele opgaven,
og dermed også arbejde på denne måde. Det er samtidig klassens egen i-bogs styrke at den netop
er helt opdateret. Og så sparer man på bogkontoen, og bruger mere lærertid!

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfaringer omkring kursisternes engagement og faglige udbytte
Filer
Refleksion over proces
Kursisternes udbytte og deltagelse omkring egenproduktion

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Didaktiske og pædagogiske overvejelser omkring i-bog
Filer
Oplæg på konference:


Refleksion over proces
Virker i-bogen?

Fordele og ulemper.

Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Materiale til kurser og vejledning af lærer og kollegaer
Filer


Refleksion over proces
Videreformidling til kollegaer.