Titel
Læringsvideoer og audiovisuel elevdokumentation
Hvem
Mercantec
Teaser
Mercantec vil finde nye pædagogiske veje til at nå de audiovisuelle elever, som bedst lærer og
modtager informationer gennem video og lyd.
Hvorfor
Projektet ”Læringsvideoer og audiovisuel elevdokumentation” vil udarbejde læringsvideoer, der skal kunne
anvendes både i den konkrete læringssituation og i forbindelse med repetitionen. Videoerne lægges ud på
Mercantecs åbne platform www.mercantube.dk, så alle elever har adgang til dem, og der anvendes via
QR-koder på trykte medier samt på folieplancher ved maskinerne.
Hvordan
I projektet udvikles, afprøves og eksperimenteres med en række læringsvideoer inden for forskellige fagområder, som:
 • understøtter elevernes forskellige læringsstile og læringsforudsætninger, for dermed at øge læringen og motivationen hos den enkelte elev
 • giver eleverne en differentieret og fleksibel adgang til læring
 • eleverne kan anvende i egen læringsproces og i forhold til konkrete læringsbehov. Der er her
  fokus på læringen hos eleven frem for den lærerformidlede undervisning.
 • frigør undervisningen fra det fysiske ”PC-lokale” for derved at give endnu mere fleksibilitet i forhold til
  konkrete læringsbehov, fx QR-koder på folieplancher ved maskinerne og på mobile enheder
 • kan give underviseren mere tid til den elevgruppe, der har specielle behov
 • styrker undervisernes kompetencer inden for både design, optagelse, redigering af læringsvideoer og
  didaktisk at kunne planlægge og gennemføre undervisning, hvor eleverne anvender læringsvideoer

Der skal endvidere gennem anvendelse af audiovisuelle dokumentationsformer:
 • transformeres dele af dokumentationen til ikke-skriftlige produkter
 • eksperimenteres med forskellige audiovisuelle værktøjer, og udarbejdelse af erfaringskatalog
Forventede resultater/succeskriterier
 • I dag fremstiller 12 % af underviserne på skoleplan læringsvideoer. Dette tal ønskes hævet til over 30 % gennem de næste 3 år i deltagende afdelinger
 • I dag tilrettelægger og gennemfører 15 % af underviserne (på skoleplan) undervisning, hvor eleverne
  dokumenterer processer gennem audiovisuelle medier som dokumentationsmedie. Dette tal ønskes
  hævet til over 35 % over de næste 3 år i deltagende afdelinger
Kontakt
Steen Grønbæk (stgr@mercantec.dk)
Projektbeskrivelse og bilagVidendeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Læringsplan og video til:
- grundforløbet for maleruddannelsen
- grundforløbet for Bil, fly og andre transportmidler
- grundforløbet for Produktion og Udvikling
Læringsplan og audiovisuel produkt til:
- grundforløbet for mad til mennesker
Filer
Grundforløbet for maleruddannelsen

Link til video: Blanding af 11-trins gråskalaen

Grundforløbet for Bil, fly og andre transportmidler

Link til video: Betjening af 2-søjlet autolift

Grundforløbet for Produktion og Udvikling
Link til video: Betjening af plasmaskærer

Grundforløbet for mad til mennesker

Link til elevproduktion i PhotoStory: Fillipinske kylling
Refleksion over proces
Master-drejebog til video-refleksioner


Grundforløbet for maleruddannelsen
Refleksion over læringsvideo

Grundforløbet for mad til mennesker


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • 3 læringsvi­deoer.
 • 2 læringspla­ner (Bl.a. fag, formål, ind­hold, tidsram­me, lære­proces og anven­del­se af IT)
 • Inspirations­videoer med filmede se­kvenser fra undervisningen.
Læringsplan og video til:
- grundforløbet for maleruddannelsen
- grundforløbet for Bil, fly og andre transportmidler
- hovedforløbet for Smedeuddannelsen
Læringsplan og reflektionsplan til audiovisuel dokumentation:
- SO-projekt på HTX
Læringsvideoerne afprøves først i praksis i efteråret, og der forelægger derfor ikke filmede sekvenser fra undervisningen.
Filer
Grundforløbet til maleruddannelsen

Link til læringsvideo: Tapetsering med grundpapir


Grundforløbet Bil, fly og andre transportmidler

Link til læringsvideo: Bremserullefeltet


Den praktiske del af smedeuddannelsens hovedforløb

Link til læringsvideo: Fasti kantpresser


SO-projekt - HTX

Links til audiovisuelle dokumentationer fra eleverne:
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Refleksion over proces
Refleksioner fra SO-projekt i HTX


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
 • 6 læringsvideoer.
 • 2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).
 • Eks. på elevproducerede audiovisuelle dokumentationer.
 • Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen
Filer
Læringsvideoer - Erhvervsøkonomi C

Læringsvideoer
Kom igang med E-conomic
Oprette en bruger
Udskrifter i E-conomic
Bogføring - første opgave i E-conomic
Tilslutte lagermodulet
Oprette varer
Oprette leverandør (kreditor)
Oprette kunde (debitor)
Faktura til kunde (debitor)
Faktura fra vareleverandør (kreditor)
Kreditnota fra en vareleverandør (kreditor)
Kreditnota til kunde (debitor)
Betaling fra kunde (debitor)
Betaling til vareleverandør (kreditor)
Faktura anden leverandør
Bogføring - første opgave i E-conomic
Bogføring af løn
Inspirationsvideo
Læringsvideoer-Erhvervsøkonomi C


Radio Mercantec - grundfagsprojekt på hg1

Elevdokumentation
Live radio - hg1 - 05-12-2014
Inspirationsvideo
Radio Mercantec - grundfagsprojekt på hg1
Refleksion over proces
Reflektions- og erfaringsopsamling fra forløbene i 2014.Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
3 læringsvideoer.

2 læringsplaner (Bl.a. fag, formål, indhold, tidsramme, læreproces og anvendelse af IT).

Inspirationsvideoer med filmede sekvenser fra undervisningen
Filer
Grundforløb - Mad til mennesker
Læringsplan

Videoer
Jæger efter finger food!
Sima mad
Cafe fingerfood
Pizzaballs
Suppe bolle
Inspirationsvideo
Audiovisuel elevdokumentation
Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
6 læringsvi­deoer.2 læringspla­ner (Bl.a. fag, formål, ind­hold, tidsram­me, lære­proces og anven­del­se af IT).Eks. på elev­pro­ducerede audio­vi­suelle dokumen­tatio­nerInspirations­videoer med filmede se­kvenser fra undervisningen.
Filer
Læringsvideoer - Den praktiske del af smedeuddannelsens hovedforløb
Læringsplan

Videoer
Asymmetrisk håndpladevalse

Læringsplan

Video
Pladevalse
Refleksion over proces
Reflektions- og erfaringsopsam­ling fra forløbe­ne i 2015.Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfarin­ger fra forløbet dokumente­res, og herun­der didaktisk design for udarbejdel­se af lærings­videoer
Filer

Det hydrauliske bremsesystems opbygning
Det hydrauliske bremsesystems virkemåde
Hvordan fungerer parkeringsbremsen?
Hvordan fungerer ABS systemet?
Hvordan måles der på en induktiv-føler
Hvordan måles der på en HALL-føler?

Anvendes i læringspakken: Benzinmotor
Sådan fungerer en firetakts benzinmotor

Anvendes i læringspakken: Styretøj og undervogn
Hvad er et differentiale?

Vejledningsvideo som eleverne kan tilgå via QR-kode på CNC-drejebænken.
Opstart af CNC drejebænkRefleksion over proces