Titel
Prestudy med fleksibel elevvejledning
Hvem
Gymnasiet HTX Skjern
Teaser
Skolen ønsker at få afdækket, hvordan man som underviser bedst anvender ”Flipped classroom” og
efterfølgende bruger fleksibel vejledning gennem den socialkonstruktivistiske e-læringsform til at højne
kvaliteten af læringen hos den enkelte elev.
Hvorfor
I projektet ”Prestudy med fleksibel elevvejledning” opnås viden om, hvordan man som underviser bedst
anvender ny teknologi til at højne kvaliteten af læringen ved brug af ”Flipped classroom” og fleksibel
vejledning. Med ”Prestudy” vejledningen bliver det lettere for nye underviserer at gennemføre og evaluere
fremtidige undervisningsforløb.
Hvordan
 • Gennem didaktisk analyse af behov samt anvendelsesmuligheder af platforme/redskaber
 • Ved gennemførelse af undervisningsforløb.
 • Ved evaluering af undervisningsforløb samt vidensdeling på Web 2.0.
 • Gennem udvikling af Prestudy-vejledning.
 • Ved justering og tilretning af didaktikken samt undervisningsforløbet.
 • Ved samlet evaluering af forløbet og færdiggørelse af ”Prestudy” vejledning.
Forventede resultater/succeskriterier
En Prestudy-vejledning, der indeholder forslag til, hvilke redskaber der kan bruges samt hvordan man kan
strukturere et kombineret undervisningsforløb indeholdende ”Flipped classroom” og fleksibel vejledning.
Ud over den konkrete ”Prestudy” vejledning sigter projektet også mod en større vidensdeling undervisere
i mellem.

Succeskriteriet ved projektet er at udbrede ”Prestudy” vejledningen således det bliver lettere at komme i
gang med ovenstående koncepter for undervisere, der ønsker at benytte sig af kombinationen.
Kontakt
Rasmus Mørk rm@uc-rksk.dk
Projektbeskrivelse og bilag
Projektbeskrivelse til "Prestudy med fleksibel vejledning"
Bilag C, Videndelingsplan for "Prestudy med fleksibel vejledning"

Bilag D, Aktivitetsplan for "Prestudy med fleksibel vejledning"
Seminar post-it
Særligt godt:
 • Kombination af blog og wiki?
 • Link fra blog til wiki
 • Tryk på knap kursus
 • Lav mange små klip, som viser del funktioner
 • God mulighed for diff. undervisning
Ideer/forslag:
 • Hvordan giver man bedst respons på en video?
Pas på med:

Videndeling


Dato
1.11.13
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Denne første videndeling indeholder overvejelser om materialet til undervisningen samt en vurdering af deltagerforudsætninger.
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Denne videndeling tager udgangspunkt i de deltagendens forudsætninger for at arbejde med Flipped Classroom som undervisningsform.
Filer


Refleksion over proces
Præsentation af intern evaluering og diskussion af resultater.


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Præsentation af nyt værktøj, YouTube, samt inddragelse af deltagere i evaluering. Desværre har det ikke været mulighed for sparring med øvrige deltagere i projektet
Filer


Refleksion over proces
Opfølgning samt diskussion af nåede mål, samt den bedst mulige evaluering af disse.

Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Projektet blev afbrudt, og det aftaltes med HTX Skjern, erfaringerne fra den konkrete afprøvning ikke er blevet evalueret og videndelt. Derfor har operatøren overtaget opgaven at indsamle generelle erfaringer med flipped classroom og at evaluere disse samt dels at udgive et inspirationshæfte om Flipped classroom, og dels at bidrage til den generelle videndeling på projektets wiki og på eSkolerMidt netværkskonferencerne. Dette er efterfølgende godkendt af Region Midt.
Filer
Inspirationshæftet om Flipped Classroom er udgivet på http://eskolermidt.dk samt i trykt udgave.
Refleksion over proces