Titel
De didaktiske muligheder i undervisningsvideoer
Hvem
Silkeborg Gymnasium og Viborg Gymnasium
Teaser
På Silkeborg Gymnasium vil man undersøge de didaktiske muligheder og
potentialer i undervisningsvideoer, dels i forhold til elevens forberedelse
til lektioner, dels i forhold til anvendelse i undervisningen.
Hvorfor
Gennem længere tid har der på ungdomsungdomsuddannelser været fokus på
lektier.De traditionelle lektier er blevet kritiseret ikke at være varierede og
målrettede nok, og der er samtidig færre elever, som møder velforberedte.

Der synes at være et uudnyttet potentiale i undervisningsvideoen syntese af
lyd, billede og interaktion, som kan tilvejebringe en øget faglig forståelse for
særligt gymnasiefremmede elever, både i forhold til lektier og i undervisningen.
Hvordan
Projektet ”De didaktiske muligheder i undervisningsvideoer” vil:
 • undersøge, hvordan undervisningsvideoer kan anvendes som lektievariation mhp. at
  få flere forberedte elever og dermed en mere kvalificeret undervisning
 • undersøge, hvordan undervisningsvideoer kan inddrages i undervisningen som fx lektier, elevressourcer i projektarbejde og eksamensrepetition.
 • afdække undervisningsvideoernes muligheder for at bidrage til et
  flipped class room, hvor den traditionelle tilegnelse af viden sker
  derhjemme med undervisningsvideoen, mens tiden på klassen frigøres
  til at arbejde innovativt, kritisk og anvendelsesorienteret med stoffet
 • undersøge forskellige udbydere af undervisningsvideoer herunder restudy.dk, frividen.dk, studieportalen.dk samt udenlandske sider som fx khanacademy
 • undersøge, hvordan undervisningsvideoer didaktisk kan suppleres af elevaktiverende it-værktøjer som Socrative, Infuselearning og Todaysmeet
 • afdække mulighederne for elevers egenproduktion af undervisningsvideoer i fx screencast-o-matic
 • vejlede lærere i anvendelse af undervisningsvideoer
Forventede resultater/succeskriterier
Projektet vil resultere i en række erfaringer fra forskellige fag, fx samfundsfag,
matematik og biologi, hvor man systematisk undersøger mulighederne for at
udnytte undervisningsvideoernes potentiale. Disse erfaringer samles i et katalog
af undervisningseksempler, hvor undervisningsvideoernes muligheder belyses.
Kontakt
Christian Mathiassen, cm@silkeborg-gym.dk
Allan Jensen, aj@silkeborg-gym.dk
Relevante link
Ph.d. Flemming B. Olsens kritik af lektiegivningen i gymnasiet
(http://videnskab.dk/kultur-samfund/lektier-er-gammeldags)
Projektbeskrivelse og bilag
Startseminar

Du kan her downloade den skabelon, som lærerne anvender til at beskrive forløb med videoer

Videndeling


Dato
1.11.13
Projekt om energi og international politik i 2i
I oktober 2013 gennemførte vi et tværfagligt og studieretningsprofilerende projekt i fagene samfundsfag og naturgeografi.
Den deltagende klasse, 2i, er en international studieretningsklasse, og emnet var energi og internationalpolitik.
Produktkravet var en vodcast, hvor eleverne skulle filme en fremlæggelse om forskellige landes energiproduktion og -forbrug og konsekvenserne af dette i forhold til landets magtposition i det internationale system.

Denne produktform blev valgt, idet NG-læreren er i pædagogikum, hvorfor det var vanskeligt at finde et tidspunkt for en fælles fremlæggelse. Desuden har denne produktform den fordel at eleverne igen og igen (fx til eksamen) kan gå ind på klassens wiki som se videoerne. Lærerne har jo den samme fordel, hvorfor man kan nuancere sin evaluering.
Filer
Du kan her se eksempler på elevernes vodcast. Emil, Martin, Christian og Frederik har lavet en præsenttaion om energiforbrug og energiproduktion i Kina:


Her kan du læse mere om opgaven og se opgaveformuleringen:


Refleksion over proces
Vi er blevet meget klogere på video som elevprodukt. Vores erfaringer med videoer og vodcasts er bl.a.:
 • Aflevering skal ske i youtube - det er nemmest og mest stabilt
 • Det er vigtigt med en maksimal længde - fx 15 minutter, som umiddelbart er grænsen for video-upload i youtube.
 • Eleverne skal instrueres tydeligt om at tage prøvefilme inden de går i gang for alvor. Dette minimerer problemer med lys og lyd.
 • Vodcast med elevfremlæggelser har den fordel at man - i modsætning til screencast - kan få kropssprog, mimik og evt. tilføjelser på whiteboard ved siden af den PP, der vises.
 • Vodcast har den ulempe, at det sommetider kan være vanskeligt at se PP på projektoren i baggrunden. Her er screencasten jo overlegen, men den mangler dynamikken fra vodcasten, også hvis man medtager muligheden for at filme oplægsholderne. I en screencvast sidder man stille og mangler dynamikken fra kropssprog og gestik/mimik.
 • Vi er lidt usikre på hvilken evalueringsform, der er bedst til vodcasts. I dette forløb så vi den bedste på klassen og diskuterede fordele og ulemper ved denne gruppes valg. Alle grupper fik skriftlig evaluering og respons på deres produkter.
 • Grupperne valgte mange forskellige løsninger: nogle lavede en screencast, nogle blandede screencast og vodcast, mens andre lavede en ren vodcast. Alle muligheder fungerede, men det lærte os, at vi skal være meget tydeligere i anvisninger i forhold til produktkrav,

Dato
10.11.2013
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Kreativt produktkrav ifm. forløb om kommunalvalg 2013 i samfundsfag.
Filer

Her er et af de bedste eksempler fra forløbet.
Refleksion over proces
Formålet med produktet var i dette forløb at få flere unge til at deltage i KV13 i Silkeborg Kommune. På baggrund af fagligt arbejde om KV13 fik eleverne til opgave at lave en kreativ video hvor målgruppen, unge, var i særligt fokus.
Erfaringerne med dette forløb var meget positive:
 • Videoerne var gennemarbejdede og vellykkede
 • Eleverne var begejstrede over friheden til selv at selve form og tilgang - det var sjovt og anderledes
 • Videospottene måtte max. være fem minutter - hvilket skærpede kvaliteten
 • Det er vanskeligt som lærer at give respons på kreative produkter - fagligheden er ofte mere skjult og eleverne har mere følelsesmæssigt i klemme, når de skal udfolde sig kreativt.
*

Dato
24.2.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Møde den 24.2. 2014 med lærerne på SG om status på projektet om anvendelse af video i undervisningen.
Som bilag findes en evaluering af anvendelsen af videoer i 2i, som er projektklassen.
Filer
Dato
4.3.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Religionsforløb med anvendelse af undervisningsvideo som produktkrav
Filer

Dato
25.3.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Stemningsindtryk fra NY, USA
Fag: Dansk
Filer

Eksempel på Jørgen Leth-pastiche lavet af Andreas 2i


25.3.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Kvartersanalyse New York optaget i Videolicious
Fag: engelsk og samf
Filer

Eksempel på video: om bydelen Chelsea lavet af Anders, AC, Emil og Maj


Dato
27.3.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Formidlingsdag - samarbejde mellem dansk, engelsk og samf
FilerKlassens vindervideo

Refleksion over proces


Dato
9.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Det lille skridt imod flipped classroom i matematik: En enkel opgradering af det traditionelle arbejdsark med beregning af grafers tangenter i matematik. Arbejdsarket er et gammelt ark, hvor der blot er tilføjet et youtubelink med en lærerproduceret screencast (vha screencast-o-matic) af tangentbestemmelse med CAS-værktøjet TI-nspire
Filer


Refleksion over proces
 • Eleverne frigøres fra læreren som garant for korrektheden af beregninger, idet eleven med videoen sættes i stand til at tjekke eget håndregnede resultat ved CAS-værktøjet TI-nspire.
 • Eleven bliver myndiggjort ved hurtigt og på egen hånd at kunne tjekke deres "håndregnede" tangenter. Og eleven kan derfor hurtigere gå videre til næste opgave med selvtillid fra sidste opgave.

Dato
9.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Et større skridt imod flipped classroom i matematik: Denne video er anvendt som en repetitionsvideo til elever der ikke var til stede i lektionen og/eller som en repetitionsvideo til eksamen der opsummerer flere sider i bogen. Videoen er produceret vha screencast-o-matic og elektronisk papir af mærket "papershow" (desværre ser det ud til at papershow er gået ud af markedet, men det findes andre mærker af tegneplader)
Filer

Refleksion over proces
 • Vil mene den virker bedst som repetitionsvideo og ikke som en introduktion til stoffet. Introduktionen til stoffet bør være mere induktiv og i mindre bidder.
 • Desuden er videoen ret lang. Er begyndt at stræbe efter at gøre videoerne korte (gerne under 5 minutter).

Dato
9.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
"Science på tværs"-dag med y og m-klasserne: Der foregik aktiviteter over hele skolen og udenfor. Eleverne løste i 4-6 mandsgrupper opgaver forskellige steder. Eleverne blev bedt om at dokumentere hver aktivitet med en vinefilm (på 6 sekunder). Disse blev løbende streamet på en projektor ved "dommerbordet", således at lærere og elever fik indblik i hvad der foregik.
Filer
http://vinebox.co/u/ws27NDYhguE/wjAgnvbSbd1
Refleksion over proces
 • man følte sig som lærer med i, hvad der skete også på fjerne lokationer.

Dato
10.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Nedenstående prezi er benyttet i et kursus om screencast-o-matic i undervisningen (Både elevproducerede og lærerproducerede). Fokus i prezi´en er de pædagogiske muligheder i hhv lærer- og elev-producerede screencasts. Men de samme pædagogiske overvejelser gør sig gældende for andre videoformater også.
Filer

Refleksion over proces


Dato
10.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Seminar med VG på SG den 10.4.2014
Filer
Velkommen til seminar!

Videosekvensen: God forklaring på The Five Shot Rule

God intro til Videolicious

Udkast til kort handout om mobilvideo

Program for seminaret

Liste over apps til iPad, iPhone og Android (undtagen iMovie)
Videoredigering

Videogenrer defineret ved optagelsens længde

Live streaming

Dato
10.4.2014
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videointerview om erfaringer med brug af lærerproducerede screencast og videoer til understøttelse af flipped classroom i undervisningen:
Filer

Refleksion over proces


Dato
29.5.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Pencast om litterære perioder
FilerRefleksion over proces
I dansk i 2y har klassen arbejdet med at repetere litterære perioder og produktkravet har her været en pencast. Fortolkningen af pencast-genren her her været en videooptagelse af en gennemgang på et lille whiteboard med voiceover. Dette er første forsøg udi denne genre for både lærer og elever, men der er store didaktiske potentialer i denne genre, som man tydeligt kan fornemme ved at se Mathilde og Mads' bud på en kort præsentation af det moderne gennembrud.

Det er ikke så hensigtsmæssigt at give pencasts som hjemmeopgaver, da de kræver mindst to elever og udstyr (whiteboard). Her er screencasten bedre. Men som et mindre projekt, hvor der gives tid på klassen, er det rigtig godt, idet fokus er på faglig formidling - og ikke teknik. 2y har kun haft 1 lektion til at lave disse pencast, dvs 75 min.

Dato
29.5.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Pencast/screencasts om EU's beslutningsproces i 2i
Filer
Refleksion over proces
I 2i har vi arbejdet med beslutningsprocessen i EU. Opgaven har her været at lave en pencast eller screencast om beslutningsprocessen og EU-institutionerne. Der var tilknyttet elevtid til opgaven, og dermed skulle noget af arbejdet laves hjemme. Dette forhold gjorde at flere elever bad om at lave en screencast, idet dette var nemmere at lave individuelt, som man kan se et eksempel lavet af Erica ovenfor. Frederik og Christian har lavet en pencast, der også kan ses ovenfor. Begge dele er fagligt glimrende, men pencasten er nok den mest spændende formidlingsmæssigt. Men skal denne genre fungere, skal der afsættes tid på klassen.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfaringer fra anden afprøvningsfase, hvori indgår sammenhængende undervisningsforløb

Den 24.10 2014 afholdt Silkeborg Gymnasium en SG-messe, hvor mange af skolens projekter deltog for at formidle viden og erfaringer fra projektet. Projektet om undervisningvideoer deltog også og dermed bidrog messen til at skabe videndeling om projektets erfaringer og ideer.

PP fra netværksmøde i eSkoler midt den 11.11.2014 på Silkeborg Gymnasium
FilerRefleksion over proces
Det er vores erfaring at vi gennem hele projektforløbet har gennemgået en konstant vekselvirkning fra det enkelte modul til de større forløb. Vi har gennem hele året har arbejdet med hele undervisningsforløb, idet videoer har været produktkravet i større forløb. Vi er nået længere hen i mod en kvalificering af lærerproducerede videoer og dermed nærmer vi os hele ideen bag Flipped Classroom. Vi har efterhånden mange og forskelligartede erfaringer med elevproducerede videoer, hvorfor det næste skridt vil fylde mere i projektets sidste fase.

Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videoevaluering af plakater oven på studietur til Bruxelles
Filer

Refleksion over proces
En alternativ evalueringsform som fungerer virkelig godt.
Fordele:
 • Nemt og hurtigt at evaluere for lærerne - 29 elevers produkter blev klaret på 1½ time
 • Fin metode til at signalere flerfagligt samarbejde og faglig integration: begge lærere optræder og man hører kollegaens kritik
 • Nemt teknisk: vi optog med en iPhone og uploadede direkte til Youtube hvorefter url'en blev sendt til Lectio
 • God måde at evaluere plakaters visuelle kommunikation
 • Elevernes reaktion på denne evalueringsform er positiv. De kan godt lide at begge lærere samtidigt er på og de vurderer at formen passer godt til produktet.
*

Dato
8.12.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Lærerrespons på synopsis i samfundsfag.
For at variere responsformen har jeg i samfundsfag forsøgt at evaluere synopsis vha. screen cast-o-matic.
Filer

Refleksion over proces
Denne evalueringsform er interessant, idet den er relativ nem og hurtig og den egner sig fint til synopsisgenren, da synopsen pr. definition er et ufærdigt produkt, hvor det giver mening at give overordnet og processuel respons. Synopsen danner jo grundlaget for en mundtlig fremlæggelse, hvor en mundtlig respons matcher denne mundtlighed.


Dato
10.12.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Kursus i Flipped Classroom på Silkeborg Gymnasium med Henning Romme Lund, Roskilde Gymnasium
Filer
Se programmet for dagen og de uploadede videoer og forlløbs- samt lektionsplaner, som blev produceret på dagen:

https://sites.google.com/site/fcsilkeborggym2014/home
Refleksion over proces


Dato
22.1.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
I denne videndeling er der forsøg med FC og en anden kameraindstilling og format end screen-castens webcam.
Filer

Refleksion over proces
Erfaringen med denne video er for det første at man lynhurtigt når 5-6 minutter, hvorfor det er vigtigt med et ur, som man løbende kan kigge på mens man filmer. Desuden er erfaringen her at det at filme en projektor er vanskeligt da lyssætningen er kompliceret. Vi arbejder derfor på at få en fladskærm i et studie i kælderen for at kunne optimere lyset. Endelig er der de pædagogiske overvejelser: hvor meget mere læring giver denne halvtotal frem for screen-castens nærbillede? Dette skal evalueres, for det er væsentligt mere tidskrævende at filme med denne indstilling. Jeg eksperimenterer endvidere med siden EdPuzzle for at udnytte muligheden for at efterredigere viden med indsatte arbejdsspørgsmål, multiple choice, etc.

Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Deltagelse i Silkeborg Kommunes IT-messe i Vestergadehallen, Silkeborg den 29/4 2015. Introvideo om Flipped Classroom på SG.
Filer

Refleksion over proces


o
27.8.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Opgave i 3i samf A
Lav en video i grupper af 3-4 personer om vælgeradfærd i forbindelse med FV15 i Videolicious. Du skal inddrage teori fra videoen om vælgeradfærd: [ https://www.youtube.com/watch?v=u4njNPHU9q0&feature=youtu.be ]https://www.youtube.com/watch?v=u4njNPHU9q0&feature=youtu.be

Teori
Det kan være decline of class voting, volatilitet, Rational Choice, postmaterialisme, mediernes betydning, sociologiske faktorer, etc.
I bestemmer selv vinklen på videoen, og der må gerne arbejdes kreativt.
Krav til videoen
· Viden må max være 3 minutter
· Den skal indeholde teori om vælgeradfærd
· Scenerne i videoen skal suppleres med en teoretisk voiceover
Upload på youtube
Filer


Refleksion over proces
Eksempel på hvordan videolicious nemt kan anvendes til lille videoøvelse på 1½ lektion. Øverst er lærervideoen og nederst en af gruppernes bud på en elevvideo

Dato
27.8.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
PP fra vidensdeling (oplæg og workshop samt introvideo) på fællesmøde for 120 lærere ved ITC Fyn
FilerRefleksion over proces
Spændende at møde kolleger der også arbejder med FC!

Dato
14.8.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Videoer til grundforløb i dansk
Filer

Refleksion over proces
Dette er et forsøg på at lave et længere forløb med FC om mundtlighed i grundforløbet i 1g