Titel
Spil og sprog
Hvem
Århus Købmandsskole
Teaser
Et spil skal motivere eleverne til at træne grammatiske regler indenfor forskellige sprog på
Århus Købmandsskole
Hvorfor
Den repetitive træning af grammatiske regler er en nødvendig del af det at lære et fremmedsprog. Men
mange elever på HG er ikke altid motiverede for denne form for træning. Projektet ”Spil og sprog” vil derfor
udvikle et værktøj, som giver mulighed for at lade elever træne grammatik, mens de spiller mod hinanden.
Projektet trækker dermed på gamification-tankegangen.
Hvordan
Projektet vil :
 • undersøge, hvorvidt anvendelse af elementer fra gamification kan motivere eleverne på HG
 • udvikle en platform til underviseres produktion af trænings- og læringsspil
 • udvikle indhold til et spil til brug indenfor engelsk grammatik
 • afprøve spillet i undervisningen og evaluere spillet
 • udforme en vejledning i produktion og brug af spil
Forventede resultater/succeskriterier
Projektet vil resultere i en platform til udvikling og afvikling af træningsspil. I første omgang vil der blive
udviklet indhold til ét spil, som retter sig mod undervisningen i engelsk grammatik på HG. Platformen vil
blive stillet til rådighed for undervisere på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, og det vil være
muligt for dem at udvikle deres egne spil til brug i undervisningen.
Projektet vil desuden resultere i en vejledning i produktion af spillene, og i en vejledning i, hvordan
spillene kan anvendes i undervisningen
Kontakt
Daniella T. Hansen daha@aabc.dk
Projektbeskrivelse og bilag

Seminar post-it
godt:
 • Spil virker (vist nok), men tag eleverne med på råd
 • Godt med en snæver og fokuseret problemstilling
 • Fint med elevnært spil – fint med variation i spil
 • Godt med motivationsforstærkende elementer i undervisningen
 • Muligvis god måde at motivere drenge via konkurrence
Ideer/forslag:
 • I ethvert spil er der fare for automatisering. Man bruger regler og snor sig uden at lære det så det bliver en kompetence
 • Dok af hvorfor det virker
 • For meget konkurrence – nogen elever bliver flove
Pas på med:
 • Varier (skjult) sværhedsgrad så alle elever kan opleve en highscore
 • Underholde IFt. læring.
 • Kan man også holdningsbearbejde eleverne i stedet?

Videndeling


Dato
1.11.13
Målgruppebeskrivelse og hypoteseRefleksion over proces


Dato
1.6.14
Beskrivelse af program/spil samt screen dumps af mock up


Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.14
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Eksempel på protype samt resultater fra brugertest deles på projektets fælles videndelingsplatform
Filer

Prototypen er afprøvet i en workshop (på lærere) d. 8/8 2014 med fokus på administrationsdelen. Overvejende positiv respons men også forslag til justeringer, som der efterfølgende er blevet arbejdet med.
Refleksion over proces


Dato
1.6.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Beskrivelse af endelig udformning af spil samt tilhørende vejledninger deles på projektets fælles videndelingsplatform deles.

Der er lavet et administrationsmodul, som André har brugt til at lægge sætninger og ord ind i spillet. Hensigten er, at der på sigt åbnes op for at flere undervisere kan lægge deres egne spil ind. Det kræver dog udvikling af administrationsmodulet for at det kan komme i stand.

Det endelige version af spillet til faget engelsk (forberedende grammatik til HG international, STX og/eller HHX) kan tilgås her:
http://gribden.ventures.dk/
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.11.15
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Erfaringer med inddragelse af spillet i undervisningen deles
Filer

Refleksion over proces


Dato
1.6.16
Beskrivelse af indholdet i denne videndeling
Afsluttende rapport deles
Filer

Refleksion over proces